Search

Video

Thống kê truy cập

465053
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
72
104
333
461375
6673
4606
465053

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách cán bộ viên chức

STT

Họ và tên

Học hàm. Học vị

Chức vụ/Phòng công tác

1

Vũ Văn Liết

GS.TS

Viện Trưởng

2

Nguyễn Thị Trâm

PGS.TS

Chủ tịch Hội đồng khoa học-Cố vấn chuyên môn Phòng Công nghệ lúa lai

3

Nguyễn Văn Mười

TS

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lúa lai

4

Vũ Văn Quang

ThS

Phó Trưởng phòng Công nghệ lúa lai

5

Phạm Thị Ngọc Yến

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

6

Lê Văn Thành A

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

7

Lê Văn Thành B

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

8

Vũ Bình Hải

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

9

Phùng Danh Huân

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

10

Trần Thị Huyền

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

11

Vũ Thị Bích Ngọc

ThS

Phòng Công nghệ lúa lai

12

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

KS

Phòng Công nghệ lúa lai

13

Vũ Hồng Quảng

TS

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lúa thuần

14

Nguyễn Thị Thu

ThS

Phó trưởng phòng Công nghệ lúa thuần

15

Nguyễn Thanh Tùng

ThS

Phòng Công nghệ lúa thuần

16

Vũ Đức Lâm

ThS

Phòng Công nghệ lúa thuần

17

Nguyễn Thị Huế

ThS

Phòng Công nghệ lúa thuần

18

Phạm Thị Hạnh

KTV

Phòng Công nghệ lúa thuần

19

Trần Văn Quang

PGS.TS

Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

20

Nguyễn Thị Đông

KS

Phó trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

21

Nguyễn Thị Kim Dung

KS

Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

22

Lê Văn Huy

KS

Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

23

Hà Văn Đuyền

KS

Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

24

Nguyễn Thị Mai Anh

KS

Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

25

Trần Thị Thu

KTV

Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp

26

Vũ Thị Bích Hạnh

ThS

Trưởng phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

27

Nguyễn Văn Hà

ThS

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

28

Trần Thị Thanh Hà

ThS

Phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

29

Dương Thị Loan

ThS

Phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

30

Hoàng Thị Thùy

ThS

Phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

31

Nguyễn Văn Việt

KS

Phòng Nghiên cứu cây trồng cạn

32

Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS

Cố vấn chuyên môn Phòng Nghiên cứu rau và hoa

33

Phạm Quang Tuân

ThS

Trưởng phòng Nghiên cứu rau và hoa

34

Nguyễn Trung Đức

KS

Phó trưởng Phòng Nghiên cứu rau và hoa

35

Nguyễn Việt Long

PGS.TS

Phòng Nghiên cứu rau và hoa

36

Vũ Thị Thúy Hằng

TS

Phòng Nghiên cứu rau và hoa

37

Nguyễn Trọng Tú

ThS

Phòng Nghiên cứu rau và hoa

38

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

KS

Phòng Nghiên cứu rau và hoa

39

Đoàn Thị Yến

KS

Phòng Nghiên cứu rau và hoa

40

Nguyễn Thanh Tuấn

TS

Trưởng phòng Nghiên cứu đậu đỗ

41

Đoàn Thị Thủy

TS

Phòng Nghiên cứu đậu đỗ

42

Lê Thị Tuyết Châm

TS

Phòng Nghiên cứu đậu đỗ

43

Phạm Thị Ngọc

TS

Phòng Nghiên cứu đậu đỗ

44

Đỗ Thị Thi

CN

Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp

45

Đàm Ngọc Hiên

LX

Phòng Hành chính-Tổng hợp