Search

Video

Thống kê truy cập

465052
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
71
104
332
461375
6672
4606
465052

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông điệp của Viện trưởng-GS.TS. Vũ Văn Liết

Phát triển nền kinh tế trí thức dựa trên công nghệ là con đường tất yếu để Việt Nam từng bước hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Trong cơ cấu kinh tế ở nước ta, nông nghiệp vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhưng chất lượng và giá trị chưa cao. Vì vậy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ then chốt.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về nông nghiệp hàng đầu của Viện Nam. Học viện đang tham gia tích cực vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu nâng cao giá trị và sản xuất bền vững. Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng được thành lập nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học ở một trường đại học.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, Viện đã tham gia đào tạo 22 nghiên cứu sinh (đã có 15 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng Tiến sĩ); 82 học viên cao học và trên 200 sinh viên làm đề tài tốt nghiệp. Nguồn nhân lực do viện tham gia đào tạo có chất lượng tốt, có khả năng tự chủ trong công việc nghiên cứu, quản lý doanh nghiệp khoa học. Hiện tại họ đang công tác trên mọi miền đất nước và khu vực.

Với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất Viện đã chọn tạo thành công 27 giống cây trồng nông nghiệp mới, trong đó có 8 giống công nhận giống quốc gia, 12 giống công nhận sản xuất thử, 7 giống triển vọng. Viện đã công bố nhiều tiến bộ kỹ thuật áp dụng sản xuất như kỹ thuật sản xuất hạt giống bố mẹ lúa lai; kỹ thuật sản xuất hạt lai F1; Cải tiến kỹ thuật sản xuất lúa theo chương trình VietGAP... Viện cũng đã tham gia công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Cho đến nay, Viện đã công bố được 122 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài đăng trên các tạp chí nước ngoài có uy tín.

Hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đặt nền tảng cho sự phát triển trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện. Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng mong muốn và tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Bộ, Ngành, các tổ chức Quốc tế, địa phương để Viện thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành viện nghiên cứu mạnh về nông nghiệp-nông thôn của Việt Nam, xứng tầm khu vực và thế giới.

                                                                                                                                              GS.TS. Vũ Văn Liết

                                                                                                                                                  Viện Trưởng