Search

Video

Thống kê truy cập

449973
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
49
67
473
448922
473
3271
449973

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÂY TRỒNG

1. Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cây trồng được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-NCPTCT ngày 10/12/2013 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng với 10 CBVC.

Nội dung hoạt động của phòng:

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ trong sinh lý, di truyền, sinh học phân tử và sản xuất cây trồng nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị, phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho ngành trồng trọt tại vùng Đồng bằng Bắc bộ.

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển một số loại giống cây trồng cạn thuộc các nhóm cây lương thực, cây công nghiệp, cây hoa, cây thuốc…

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới như: các loại giá thể, bầu công nghiệp, công nghệ xử lý và bảo quản hạt giống; quản lý sản xuất tiết kiệm đầu vào và sử dụng các nguồn vật liệu mới vào sản xuất và giải quyết những khó khăn trong sản xuất cây trồng tại Đồng bằng Bắc bộ…

- Liên kết và hợp tác nghiên cứu với các Viện/Trung tâm nghiên cứu ngoài nước.

- Liên kết với các cơ sở sản xuất, các công ty chuyển giao công nghệ, các loại giống cây trồng mới, các loại sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

2. Danh sách CBVC

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng

Trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912170663

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

2

TS. Nguyễn Việt Long

Phó trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912469879

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

3

ThS. Phạm Quang Tuân

Phó trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 097520880

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

4

PGS. TS. Đỗ Nguyên Hải

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0904113963

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

5

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

6

ThS. Nguyễn Văn Lộc

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0984714202

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

7

ThS. Nguyễn Mạnh Khải

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0913097954

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

8

ThS. Đinh Thái Hoàng

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01248288468

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

9

TS. Trần Anh Tuấn

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01632091524

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

10

TS. Chu Anh Tiệp

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0982981316

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae