Search

Video

Thống kê truy cập

449964
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
40
67
464
448922
464
3271
449964

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các công trình nổi bật

Đang cập nhật

Danh sách cán bộ viên chức

Họ và tên

Học hàm. Học vị

Chức vụ/Chuyên môn

Trần Văn Quang

PGS.TS

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Đông

KS

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Kim Dung

KS

Nghiên cứu viên

Lê Văn Huy

KS

Nghiên cứu viên

Hà Văn Đuyền

KS

Nghiên cứu viên

Nguyễn Thị Mai Anh

KS

Nghiên cứu viên

Trần Thị Thu

KTV

Kỹ thuật viên

PHÒNG KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu

Phòng Kỹ thuật nông nghiệp được thành lâp theo Quyết định số 80/QĐ-NCL ngày 18/08/2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lúa (nay là Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng) với tên gọi là phòng Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật nông nghiệp. Ngày 26/4/2013 phòng được đổi tên thành phòng Kỹ thuật nông nghiệp theo Quyết định số 42/QĐ-NCPTCT ngày 26/4/2013 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng.

Mặc dù thời gian thành lập chưa lâu, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học còn hạn chế nhưng các CBVC trong phòng luôn tích cực tham gia nghiên cứu. Phòng cũng tham gia thực hiện các chương trình đề tài, dự án chung của Viện, tham gia đấu thầu đề tài khoa học địa phương và đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở. Trải qua 3 năm làm việc bước đầu phòng đã thiết lập thành công quy trình sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng thơm, chất lượng HQ19 (tổ hợp của dòng bố Hương Cốm và dòng mẹ E15), chọn lọc thành công giống nếp cẩm mới ĐH6 không cảm quang trồng được 2 vụ trong năm (đã qua 3 vụ khảo nghiệm cơ bản). Hiện nay, phòng đã có một bộ vật liệu đa dạng di truyền cả về lúa lai và lúa thuần. Mặc dù số lượng chưa phong phú nhưng phòng luôn cố gắng mở rộng phát triển và thu thập thêm vật liệu mới tạo tiền đề cơ sở làm đa dạng các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển chung của Viện và Nhà trường.

Trong thời gian qua phòng đã tham gia thực hiện các đề tài dự án như sau:

-         Tham gia thực hiện 01 dự án cấp Bộ, 01 nhiệm vụ hợp tác song phương Việt – Trung;

-         Chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Bộ;

-         Tham gia các đề tài địa phương với tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên;

-         Thực hiện 03 đề tài cấp Trường đã nghiệm thu đạt kết quả tốt.

2. Danh sách CBVC

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Đàm Văn Hưng

Trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0973888596

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

2

ThS. Nguyễn Thị Hảo

Phó trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0983924276

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

3

KS. Trần Thị Yến

Kỹ thuật viên

Thử việc

4

KS. Nguyễn Giáo Hổ

Nghiên cứu viên

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0967385908

Lý lịch khoa học       Curriculum Vitae

Một số hình ảnh: