HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 23 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình thực tập hưởng lương

và học bổng đào tạo cao học tại Đài Loan

 

      Văn phòng Học bổng giáo dục quốc tế thông báo các chương trình thực tập hưởng lương và học bổng đào tạo cao học tại Đài Loan.

1. Chương trình thực tập

Đối tượng dự tuyển: Sinh viên năm cuối khối ngành Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý công nghiệp.

Mức lương thực tập: 12 – 25 triệu/tháng.

Chỉ tiêu các ngành và thời hạn đăng ký:

Stt

Chương trình

Chuyển tiếp có hưởng lương

Thạc sỹ có hưởng lương

Kỳ nhập học tháng 9/2023

Kỳ nhập học tháng 2/2024

Kỳ nhập học tháng 9/2024

1

Ngôn ngữ Tiếng Anh

100

 

15/06/2023

15/10/2023

15/06/2024

2

Ngôn ngữ Tiếng Anh

 

100

15/06/2023

15/10/2023

15/06/2024

 

Stt

Tên doanh nghiệp

Website

Số lượng

Ngành nghề

Địa điểm thực tập

1

Just Live Inn

http://www.justliveinn.com.tw/

50

Khách sạn

Đài Bắc

2

White House Resort

https://www.wh-resort.com/

50

Khách sạn

Tân Bắc

3

Ingrasys

https://www.ingrasys.com/

100

Điện tử

Đào Viên

4

Hồng Kiều/7- Elevent

https://www.upcc.com.tw/

500

Logistics

Tân Trúc/ Đào Viên

Tài liệu tham khảo:

Bậc đại học:

- Poster - Tờ rơi giới thiệu về chương trình: https://drive.google.com/drive/folders/1clFh-ucCCBJW8QaKTKGvyEY468igFQbJ?usp=share_link

- Thông báo tuyển sinh: 

https://docs.google.com/document/d/1IBAlDLIIp_2oUkKuQC9Fbt1xCHwn3hSB/edit?usp=share_link&ouid=109528959739020903472&rtpof=true&sd=true

- Linh khảo sát mức độ quan tâm của sinh viên: 

https://forms.toomarketer.com/Form/ViewForm?fId=ZF91This7bc=

Bậc cao học:

- Poster- Tờ rơi giới thiệu về chương trình:

 https://drive.google.com/drive/folders/1BrvufGrkstoDc4lD_3X6oC0fqMTIkClO?usp=share_link

- Thông báo tuyển sinh: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vf2iA3WqbV1AD2c59nABIKR5Eb9PD5Mt?usp=share_link

- Link khảo sát mức độ quan tâm của sinh viên:

 https://forms.toomarketer.com/Form/ViewForm?fId=KU5GAwmCLAQ=

2. Học bổng đào tạo cao học

Đối tượng dự tuyển: Sinh viên các ngành Cơ điện tử, Cơ khí, Điện.

Hỗ trợ tài chính: miễn phí 100% học phí và tạp phí trong vòng 02 năm, trợ cấp thực tập và thu nhập 04 năm.

Chỉ tiêu: 15

Thời hạn đăng ký: Ngày 15/6/2023.

Tài liệu tham khảo:

- Poster - Tờ rơi giới thiệu về chương trình:

 https://drive.google.com/drive/folders/1H_WffJI0Xl4iXEheJtu5RtajojMdjOaC?usp=share_link

- Thông báo tuyển sinh:

https://drive.google.com/drive/folders/1R5hilfrpTr_hfcmkok5P54XECSEvAHrR?usp=share_link

- Link khảo sát nhu cầu quan tâm của chương trình: 

https://forms.toomarketer.com/Form/ViewForm?fId=f2IcGlsF0Fo=

Liên hệ giải đáp và đăng ký: Văn phòng Học bổng Giáo dục quốc tế

Văn phòng chính: Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sky city, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: vpduhocadailoan@gmail.com

Website: https://taiwan.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/twscholarship

Mobile: 0914.251.838 hoặc 0904.254.200

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long