leftcenterrightdel
 

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngoài việc nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng chính như lúa, ngô, thì việc nghiên cứu kỹ thuật, hoàn thiện quy trình thâm canh tăng vụ, trồng cây trong điều kiện bất thuận ứng phó với biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng cũng đang được tiến hành.

 Ở nước ta, ngô là cây lương thực, thực phẩm quan trọng đứng thứ hai sau cây lúa, ngô cũng là cây trồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống luân canh cây trồng, bởi ưu điểm lớn của nó là có thể trồng được nhiều thời vụ trong năm. Ngô trồng trái vụ vào các tháng 6, 7, 8 đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, nhưng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn do thời tiết giai đoạn này thường bất thuận đối với cây ngô như nhiệt độ cao và mưa nhiều.

Kỹ thuật trồng cây sử dụng màng phủ nông nghiệp không phải là mới, tuy nhiên việc áp dụng kỹ thuật này trong canh tác trồng ngô chưa thực sự được biết đến và quan tâm. Từ năm 2014, các thí nghiệm trồng ngô sử dụng màng phủ nông nghiệp đã được thực hiện tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng. Kết quả cho thấy, trồng ngô bằng phương pháp này sẽ tiết kiệm được khoảng 10-15% lượng phân bón , 80% công chăm sóc, giảm 40% sâu bệnh hại; với chi phí cho màng phủ hết khoảng 400 nghìn đồng/sào Bắc bộ, nhưng có thể tái sử dụng chúng được ít nhất thêm một vụ, năng suất và chất lượng ngô cao hơn, đặc biệt với phương pháp này có thể trồng ngô thâm canh tăng vụ (4-5 vụ ngô nếp/ năm) và trồng trong điều kiện thời tiết bất thuận (tháng 6-8 hàng năm).

leftcenterrightdel
 

Ảnh ruộng ngô trồng sử dụng màng phủ nông nghiệp trong thời điểm mưa kéo dài từ ngày 27/7 – 6/8/2015 tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường

 Trong thời gian tới nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng ngô thâm canh tăng vụ và trong điều kiện thời tiết bất thuận.

Ths. Phạm Quang Tuân

Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cây trồng - Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.