Sáng ngày 1/10, tại xã Hoà Bình, huyện Kiến Xương, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất thử hai giống lúa lai TH6-6 và MV2.

Giống lúa lai hai dòng chất lượng TH6-6 là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn vụ xuân muộn từ 120-130 ngày; vụ mùa từ 100 đến 105 ngày. Đây là giống lúa có khả năng chống đổ tốt, nhiễm nhẹ các bệnh đạo ôn lá; bạc lá; rầy nâu. TH6-6 là giống lúa có bông to, dài, hạt dài xếp sít, cho năng suất trung bình đạt 6,5-7,5 tấn/ha/vụ. Cơm của TH6-6 thuộc loại cơm trắng, mềm dẻo, vị đậm có mùi thơm.

Đối với giống lúa lai ba dòng MV2 có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân khoảng 129-134 ngày và 103 ngày ở vụ mùa. Năng suất trung bình đạt 76,30 tạ/ ha; tỷ lệ gạo xay khá đạt từ 81-83%; hạt gạo thon dài, cơm trắng bóng.

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy hai giống lúa khảo nghiệm nhìn chung cho năng suất cao phù hợp với điều kiện canh tác. Đây được đánh giá là các giống lúa tiềm năng, nếu được xếp vào bộ giống chủ lực và sử dụng rộng rãi sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn huyện.