Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng-Học viện Nông nghiệp Việt Nam được UBND tỉnh Hải Dương giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa lai Lai thơm 6 (TH6-6) năng suất, chất lượng cao, có mùi thơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, do TS. Nguyễn Văn Mười làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.

leftcenterrightdel
 

PGĐ Sở KH và CN tỉnh Hải Dương-Phạm Văn Mạnh 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng có phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích triển khai là 460ha, trong đó năm 2019 là 60ha, năm 2020 là 400ha. Vụ Xuân năm 2020 diện tích triển khai là 300ha tại các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang, quy mô 30ha/mô hình. Tại Hải Dương giống Lai thơm 6 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ Xuân 120-125 ngày, vụ Mùa từ 100-105 ngày, phù hợp với trà lúa Xuân muộn, Mùa sớm tại Hải Dương. Lai thơm 6 có độ thuần đồng ruộng tốt, cứng cây, tàn lá muộn. Lai thơm 6 không nhiễm đến nhiễm rất nhẹ bệnh đạo ôn lá, không nhiễm đạo ôn cổ bông, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, đốm nâu, sâu đục thân và sâu cuốn lá, nhiễm trung bình bệnh bạc lá trong vụ Mùa và rầy nâu. Lai thơm 6 có chiều cao cây trung bình, đẻ nhánh khỏe, tập trung, bông to dài. Lai thơm 6 có năng suất thực thu vụ Xuân đạt 6,8 đến 7,5 tấn/ha, vụ Mùa đạt 6,5 đến 7,0 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng Thái Xuyên 111 từ 5,2 đến 8,7% về năng suất. Trong điều kiện thâm canh tốt, năng suất của Lai thơm 6 có thể đạt trên 8 tấn/ha (vụ Xuân). Tổng thu nhập gieo cấy Lai thơm 6 đạt 52,3 đến 64,9 triệu đồng/ha, lợi nhuận thu/chi từ 1,5 đến 1,7 lần. Chất lượng cơm gạo của giống Lai thơm 6 phù hợp với thị hiếu của người dân trên địa bàn tỉnh, chất lượng cơm gạo tốt, giá thóc thương phẩm dao động từ 9-12 nghìn đồng/kg, tương đương với giá thóc của giống Bắc thơm 7 (giống lúa thuần có chất lượng tốt). Đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ theo Hợp đồng và thuyết minh đã ký.

leftcenterrightdel
 

 

Tác giả: Thi Đỗ